10 Ekim 2010 Pazar

Hz Nuh'un hayatı

Hz. İdris göğe çekilmeden önce halkı aydınlatmaları için ümmetinden bazı din alimlerini görevlendirmişti. Bu alimler, Arap yarımadasının farklı yörelerindeki insanlara doğru yolu göstermek için, ellerinden gelen gayreti gösteriyorlardı. Güzel ahlakları ve tatlı sohbetleri sebebiyle, halk tarafından, sevilen ve sayılan bu alimler, vefat ettikten sonra, insanlar onları hayırla anmak ve hatıralarını yaşatmak için heykellerini yapmaya karar verdiler. Bunun üzerine Vedd. Suva, Yegüs, Yeük, Nesr adlı bu çok kıymetli kişilerin heykelleri yapıldı.

Daha önce iman edenler, farz ibadetlerini yapıyor. bunun yanı sıra bu heykellerin etrafında, toplanıyor, onların nasihatlerini hatırlıyor ve gösterdikleri doğru yoldan ayrılmamaya çahşıyorlardı. Önceleri iyi niyetle yapılan bu hareketler, ileriki zamanlarda, yanlış sonuçlar vermeye başladı. Çünkü bu heykellerin dikiliş gayesini hatırlamayan, bilmeyen insanlar, zamanla bunlara tapmaya başladı. Yeryüzünde Yüce Allah'ı terkedip puta tapınma  adetide böylece başlamış oluyordu. Artık insanlar Allah'a ibadetten uzaklaşıp, kendi elleriyle yaptıkları, tahtadan, tunçtan, çamurdan heykellere tapıyorlardı.

Bunun üzerine Yüce Allah Hz. Nuh'u kırk yaşındayken peygamberlikle görevlendirdi. Hz. Nuh Mezopotamya'da bugünkü Küfe şehrinin bulunduğu yerde yaşıyordu. Hz. İdris'in torunuydu. Peygamberlik görevini alınca önce halkı tek tek gizliden gizliye davete başladı. Belli bir müddet sonra ise davetini açıktan açığa yapmaya başladı.
- Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Ondan başka ilahınız yoktur. İyi yürekli, temiz ve güzel ahlaklı olanlar, bu davete evet demişlerdi. Bunların çoğunluğunu yoksul kimseler oluşturuyordu.

Zengin kibirli zalim kötü huylu kimseler ise putperestlikte ısrar ediyor, üstelik, Nuh Aleyhisseläm'a
ağır hakaretlerde bulunuyorlardı. Onlar Hz. Nuh'u dinlememek için, kulaklarını tıkıyor, yüzünü
görmemek içinde elbiseleriyle başlarını örtüyorlardı. Putperestler, Hz. Nuh'a inananların azda olsa artmaya başladığını görünce bu gidişe engel olmak için, müminlerle alay etmeye onları küçük düşürücü, kötü davranışlarda bulunmaya başladılar. Halbuki Hz. Nuh ve müminler onların kötü davranışlarını sabırla karşılıyorlardı.
- Ben size, gönderilmis güvenilir bir peygamberim.

Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Yoksa sizi mahvedecek günün azabından korkuyorum.
Putperestler ise ona şöyle karşıhk veriyorlardı:
- Ey Nuh sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Halbuki sende bizim gibi bir insansın. Bir insan nasıl peygamber olur. Üstelik senin yanında olanlar, aşağı tabakadan, fakir ve yoksul insanlar. Eğer davanda haklı olsa idin, bizim gibi akıllı ve zengin insanlarda, sana tabi olurdu. Senin bizden ne gibi üstün bir tarafın varki sana uyalım.
- Benden önce gelen peygamberler, birer insan oldugu gibi, bende bir insanım.

Çünkü insanlara ancak benim gibi bir insan klavuzluk yapabilir. Bana inanan kimselerin, fakir olmaları davamın doğrulugunu gölgeleyemez. Yüce Allah insanların soyuna sopuna, zenginliğine fakirliğine bakmaz. Allah insanların dindarlığına kalbindeki Allah korkusuna bakar.
Putperestler; Hz. Nuh'un servet sahibi olmak niyetiyle, böyle davrandığını iddia ettikleri zaman, onlara: "Ben Allah'ın bana verdigi görev karşılığında hiç bir maddi menfaat beklemiyorum. Benim tüm çabam, sizin Dünya ve Ahiret mutluluğunuz içindir" diye cevap veriyordu.

Hz. Nuh'a inanmayan putperestler, başvurdukları • bütün metodların, sonuçsuz kaldığını görünce, sinsi taktiklere başvurmayı denediler.
- Ey Nuh sen yanındaki fakirleri yanından kov ve uzaklaştırki bizler sana itaat edelim. Cünkü biz onlarla bir araya gelemeyiz.
Ancak Hz. Nuh onların bu teklifini geri çevirdi.
- Ben onları asla kovamam. Yüce Allah'a inanan herkes birbirinin kardeşidir. Şunu iyi biliniz ki, sizlerin hepinizi şu halinizle, onların bir tekine bile tercih etmem. Yoksa Yüce Allah'ın azabından beni kim kurtarır.
Bu sözler üzerine putperestler iyice kızdılar. Hatta Hz. Nuh'u tehdit ettiler.
- Eğer davandan vazgeçmezsen, seni asla yaşatmayız.
Sinsi planlarının başarısızlıkla sonuçlandığını gören putperestler, müminlere işkence ve zulüme başladılar. Bunun üzerine Yüce Allah ceza olarak onlara 40 sene yağmur yağdırmadı. Bu yüzden bütün malları bağları bahçeleri, hayvanları telef oldu. Can derdine düşüp
müminlerle uğraşmaz oldular.
Hz. Nuh putperestlerin, bütün bu olanlardan bir ders alıp belki bundan sonra yola gelebileceklerini düşündü. Ve bu nedenle onları yeniden Allah yoluna davet etti.
- Ey kavmim, başınıza gelen bütün bu belalar, işlediğiniz günahlar ve kusurlar yüzündendir. Allah'a
ibadeti terkedip, putlara tapmakla, Yüce Allah'ı gazaplandırdınız.

Eğer daha büyük belalara uğramak istemiyorsanız, hepimizi yaratan Yüce Allah'a imän ediniz.
Bütün bu olanlardan ders alıp imäna gelecekleri yerde, iyice kuduran putperestler, çok ağır konuşmaya başladılar.
- Yeter artık sabrımızı taşırıyorsun. Bizi tehdit edip duruyorsun. Eger söylediklerin doğru ise, getir şu belaları yagdırda görelim.
- Ey kavmim azabı ben degil, bütün alemlerin yaratıcısı olan Yüce Allah verir. Başınıza bir felaket geldiğinde, kurtulmak için neyinize güveniyorsunuz?  Kaçıp kurtulacak yeriniz varmı?

Kaçacağınız her yer Allah'ın mülküdür. Eğer Allah azabın gelmesine hükmetmişse, bilinki ondan kurtuluşunuz olmaz. Hiç bir kuwet o azabı geri çeviremez.
Hz. Nuh tam 950 yıl kavmi için çırpınıp onların Allah'a imän etmesi için çabalayıp durmuştu. Artık yapabilecek fazla bir şey yoktu. Azabı kendileri istemişti.
- Ya Rabbi yıllardır onları doğru yola davet ettim. Ama beni hiç dinlemediler. beni dinlememek için „ kulaklarını tıkadılar. Fakirleri küçük görüp büyüklük taslayan bu zalim topluluğa yenik düştüm. Aramızdaki hükmü sen ver. Eğer onları sağ bırakırsan puta tapmaya devam edecekleri gibi sana inananlarıda yoldan çıkaracaklar.

müminleri sen koru ve onlara merhamet et.
Hz. Nuh'un duası üzerine Yüce Allah ona, şöyle buyurdu.
- Ey Nuh, sana vahyedecegimiz, şekilde bir gemi yap. Sonra yer ile gök birbirine karışıp, zalimler heläk olurken, sakın onlara acıyıp benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar bu azabı hakettiler.
Hz. Nuh, Yüce Allah'ın yardımı ile büyük bir geminin yapımına başladı. Geminin nasıl yapılacağı Cebrail     Aleyhisseläm tarafından tarif ediliyordu. Hz. Nuh ve   müminlerde o tarife göre hareket ediyorlardı. Onları gören putperestlerde alay etmekten geri kalmıyorlardı.

- Ey Nuh. Ne o yoksa peygamberliği bırakıpta marangozluğumu seçtin?
Günler aylar böyle geçtikten sonra gemi bitmek üzereydi. Yüce Allah, Hz. Nuh'a: Geminin bitiminden sonra, büyük bir tufanın başlayacağını haber vermişti. Ayrıca imän edenlerle, ailelerini ve birde her hayvandan bir çiftin gemiye alınmasını emretmişti. Bütün hazırlıklar bitince müminler, "Bismillah" diyerek gemiye bindiler. Hayvanlarda gemiye yüklenmişti. Kısa sürmediki tufanın belirtileri görülmeye başladı. Hz. Nuh'un karısı ile bir oğlu kafirlerle birlik olup gemiye binmemişti. Nuh Aleyhisseläm babalık ve peygamberlik şefkati ile belki son anda imäna gelirler düşüncesiyle, oğluna seslendi.

- Ey oğulcağızım. Gel bizimle beraber ol. Kafirlerle birlik olma. Bu sırada gökyüzünü kaplayan kara kara bulutlardan bardaklardan boşalırcasına dökülen yağmurlar ile yerlerden kabarıp fışkıran sular birleşerek, önce derecikler, sonrada kocaman nehirler meydana getiriyordu. Nehirlerinde birleşmesiyle oluşan gölcükler ve göllerde gittikçe yükseliyor korkunç bir hızla her tarafı kaplıyordu.
Hz. Nuh'un oğlu babasının teklifini reddedip küfüründe ısrar ediyor, bu olayların her zaman olduğu gibi meydana gelen normal mevsim yağışlarından biri gibi görüyordu.

fırtınalar, koca koca dalgalar oluşturuyor, bu dev dalgalarda kafirleri bir bir yutuyordu. Bütün bunlara rağmen onlar hälä imän etmiyor, dağlara yüksek yerlere çıkarak bu tufandan, kurtulabileceklerini sanıyorlardı. Bu sırada Hz. Nuh'un oğluda, dalgalardan kurtulmak için, hızla dağa doğru tırmanıyordu. Kafirlerin çoğu boğulup gitmişti.
Hz. Nuh'un oğluna yalvarışları yakarışları fayda etmemişti. Oglu ile son bir defa göz göze geldifäen sonra, dev bir dalga oğlunu alıp yutmuştu. O da diğer imänsızlar gibi boğulup gitmişti.
Tevekkül içinde, ilähi adaleti izleyen müminler Nuh'un gemisinde, Hz. Nuh ile birlikte, günlerini hamd ve şükürler içinde geçiriyorlardı.

Gemi ise dağlar büyüklügündeki dalgalar arasında bir fındık kabuğu gibi dalgalanıp duruyordu. Nihayet müminlerin sabrı sona ermişti. Yüce Allah'ın dilemesiyle yağmurlar durup yerden fışkıran sular çekilmeye başlamıştı. En yüksek dağları dahi kaplayan, azgın dalgalar, tek bir putperest bırakmadıktan sonra, gerisin geriye çekilmiş, dev dalgalar durulmuş, sular ise gittikçe alçalmaya başlamıştı.
Nuh'un gemisi, musul yakınlarında Cudi adındaki küçük bir dağın tepesine oturmuştu. Karalar iyice kuruyup, yaşamaya elverişli hale gelince, Hz. Nuh ile müminler, Yüce Allah'ın izniyle, 10 Muharrem günü gemiden indiler. Şükran borcu olarak oruç tuttular.

Gemideki yiyecek ve içeceklerden artan malzemeleri birbirine katarak, "ASURE" adını verdikleri yeni bir yemek yaptılar.
Tufandan sonra, 60 yıl daha yaşayan Hz. Nuh 1050 sene yaşadıktan sonra,. vefat etmiştir. Her işinin başında "Bismillah' sonunda ise "Elhamdülillah diyen, Hz. Nuh her zaman yüce Allah'a çok
sükrederdi. Bu yüzden Kuran-ı Kerim'de "Şekur" (Çok
şükür eden) sıfatıyla anılmıştır.       
Yüce Allah daha sonra Hz. Nuh'un zürriyetini bereketlendirdi. Yeryüzüne yayılıp çoğaldılar. Bu
yüzden Hz. Nuh'a ikinci ADEM denmistir.

60 yorum:

 1. Yanıtlar
  1. Evet Ama çok Güzel :)

   Sil
  2. bencede cok guzel zevkle okudum

   Sil
  3. ben yazmak istedim ama dedigin gibi çok uzun

   Sil
  4. ben yazmak istedim ama dedigin gibi çok uzun

   Sil
  5. Yazı uzun değil, cehâlet büyük. Yazıklar olsun. ..

   Sil
  6. çok uzun ama çok güzel

   Sil
  7. Bence bu yazı çok uzun bu nedenle daha kısa bilgi edinmek için benim de kullandığım hz nuh hayatı kısaca yazısını tavsiye ederim. siz de tıklayın gerçekten çok kısa!

   Sil
  8. Çok uzun olmuş ama harikaydı

   Sil
  9. olabilir ben yazdım

   Sil
 2. Çok Uzun Ama Çokta Güzel :D

  YanıtlaSil
 3. Yanıtlar
  1. yani noktalama virgül israfı yapılmış resmen

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. siz noktayla virgulemi dikkat çektiniz bence hikayeye dikkat etmenizi tercih ederim

   Sil
 4. işte bu insanlara napsan yaranamazsın okuyunca anlamadınız sanki . ellerine sağlı çok güzel bı yazı olmuş

  YanıtlaSil
 5. Şu saçma filmden sonra çok iyi geldi

  YanıtlaSil
 6. filmden sonra bende direct google un basina gectim ... Bana birisi bu hikayenin kaynagini yazabilirmi ?

  YanıtlaSil
 7. kuran da nuh peygamber için 1000 seneden 50 eksik sene yasadı yazıyor !!!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. HAYIR 950 YIL Sadece tebliğ yılı Nuh PEYGAMBER 1250 SENE yaşamıştır

   Sil
 8. Bu hikaye güzeldi fakat her din adamı farkli yorumlamıs biri diyorki hz.nuhun üç oglu var biri diyorki sadece bir oglu ihanet etmis, biz bile dinimizi guzel yorumlayamazsak baskalarına nasıl anlatacağız din adamları birlesip duzgunce aciklamali ki dinimizi duzgun yaşayalim...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dinini yaşamak için bir din adamına ihtiyacın mı var Allah herkese düşünebilmesi için akıl ve irade vermiş, kılavuz olması için de kitap. Bahaneyi din adamlarının kötü olmasıyla bulamazsın. Din adamlarının yaptıkları veya yapmadıkları kurtarmayacak seni öbür dünyada. Böylesi daha kolaysa yık bütün suçu onlara ama unutma ki bu dinde bulunan herkes bir din adamıdır. Yani sen de bir din adamısın.

   Sil
  2. Canımsın yaa ne sevimli şeysin sen öyle ## bir ülkeye gidicek olsan önce dilini öğrenirsin ,buda yetmez,harita ararsın, hâlâ ikna olmaz klavuz ararsın ama din adına fetva vercek ilmi bilgiye sahip olduğundan şüphe etmesin zâten İmâm ı Hanefi de kimmiş dünya da.6 milyar deha varlığını sürdürürken herkes kendi fetvasını verir yolu yolcuya sorma kendin öğren 😅😉😂akıl küpü seni 😏

   Sil
  3. Elzem salagi bos bos konusacagini ibadetle mesgul olsan senin icin daha hayirli olur bence wesselam

   Sil
  4. Elzem salagi bos bos konusacagini ibadetle mesgul olsan senin icin daha hayirli olur bence wesselam

   Sil
 9. Andolsun, biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik, içlerinde elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.

  yukarıdaki ayete göre Nuh A.s mın 1000 sene yaşadığı kesin bir bilgi lakin 50 sene meselesine gelirsek bunu 2 şekilde ele alabiliriz;
  1-) 50 yaşından sonra kendisine peygamberlik verilmiş olabilir
  2-) Suyun üzerinde 50 yıl geçirmiş olabilirler
  (1.seçenek ayete daha çok uyuyor , Herşeyin en iyisini alemlerin rabbi bilir)
  Benim kafama en çok takılan bilgi ise ayeti kerime de Nuh a.s ın gemisinin ibret olarak bırakıldığıdır.
  Büyük ihtimalle hala keşfedemedik yada teknolojisinden dolayı gemi olduğunu henüz kavrayamadık.
  vesselam

  YanıtlaSil
 10. noah filmi ile bu yazalar rne kadar uzak

  YanıtlaSil
 11. Önemli olan ders alıp şükür ve itaat etmek...

  YanıtlaSil
 12. nuh peygamberi mekanında ziyaret ettim şırnakta cizre ilçesinde
  allah herkese onun türbesine gitmeyi nasip etsin

  YanıtlaSil
 13. çok uzun ve güzel bir yazıydı bencede

  YanıtlaSil
 14. Nuh peygamberi gerçektende güzel anlatıyor

  YanıtlaSil
 15. Nuh peygamberi gerçektende güzel anlatıyor

  YanıtlaSil
 16. yazamıyorsanız flaş belleğe yada telefona yazın veya kopyalayın çok zor değil ama illa yazcam diyorsanız yazın eee nedemişler Gülü seven dikenine katlanır

  YanıtlaSil
 17. Emeginize sağlık çok güzel anlatılmış

  YanıtlaSil
 18. Cok guzel zevkle okudum ve bilgi sahibi oldum

  YanıtlaSil
 19. İman eden insanların gemiye alındığı yazıyor. Son yazıda ise tüm insanların 2. olarak Hz. Nuh'un soyundan gelindiği söyleniyor. Bu gemideye alınan insanlara ne oldu peki hepsi gemide mi öldü yoksa kısır kalıp çocuk mu yapamadılar?

  YanıtlaSil
 20. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 21. Verilen yaş yanlış, lütfen değiştirin. 1050 değil, 950 yıl yaşamıştır. Araştırın.

  YanıtlaSil
 22. Allah'a tevekkülü güzel bir şekilde yazmış uzun ama akıcı

  YanıtlaSil
 23. Okulda anlatcaz bi peygamberin hayatını ben bu siteyi yeni keşfettim ellerinize sağlık bi de çook uzun ama hemen okurum İnş.

  YanıtlaSil
 24. Okulda anlatcaz bi peygamberin hayatını ben bu siteyi yeni keşfettim ellerinize sağlık bi de çook uzun ama hemen okurum İnş.

  YanıtlaSil
 25. oncelikle emege saygı sagolun eksık olan yanları var mı var hz nuh gemiyi yaparken kafirler putperestler geminin içini pislemişlerdi buyuk ve kucuk abdestini gemiye yapıyolardı kafırler kısa bı sure sonra allahuteala tarafından uyuz hastalına yakalanıyorlar tum kafırler bu hastalıkla ugrasıyo kafırın bırı tuvalet ıhtıyacını karsılamak için gemiye gıdıyo ayağı kayıp pisledikleri yere dusuyo ve uyuz hastalından kurtuluyor ve sonra tum kafırler o pisledikleri gemiyi hastalıktan kurtulmak için kendileri temizliyo saygılar kuran-ı kerimden kıssalara bakabılırsınız

  YanıtlaSil
 26. Çok güzel öyle güzeldi gözümde yaş aktı

  YanıtlaSil
 27. Bencede çok güzel ☺☺

  YanıtlaSil
 28. Guzel bilgi yine de emeğe saygı.En doğrusunu Allah bilir...

  YanıtlaSil
 29. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 30. güzel bilgi ,okurken zevk aldım emeğinize sağlık

  YanıtlaSil
 31. Çok güzelmiş. Güzel anlatlmş👍👍

  YanıtlaSil
 32. Güzel olmuş yanlız kur 'an daki nuh peygamberle ilgili ayetleride yazsaydınız çok daha iyi olurdu

  YanıtlaSil
 33. Siz dışındaki görünüşe bakıyonuz ama yazarın buna ne kadar çaba vermesine nuh aleyhisselam 'ne kadar hikayesini tam anlatmaya özen göstermesine ve nuh aleyhisselam 'in bizim için ne kadar önemli şey yaptığını anlatıyor ben böyle düşünüyorum ama sizi bilmem bence böyle düşünmelisiniz.

  YanıtlaSil
 34. Nuh a.s.bir nebi insanlara 800 900 sene tebliğ yapıyo çok az kişi iman ediyor. Niye iman etmiyorlar kibirlerinden bugünde aynı değilmi bugün de allah ı tanıyan onun emir ve nehiy lerine uyan onun nebisi nin sünneti üzere yaşıyan rabbani alimler var onlarda tıpkı nebiler gibi insanlara allah ı anlayıyorlar uyan kaç kişi var. Çok az tıpkı nuh a.s. a inananlar gibi peygamber efendimiz (asv) bir hadis i şerifte şöyle buyuruyor. Ehlibeytim nuh un gemisi gibidir.

  YanıtlaSil
 35. Ben hepsini yazdım âmâ çok uğraştım

  YanıtlaSil
 36. Çok güzel ama hem uzun hem de yazicam artık yazmaya çalışacağım

  YanıtlaSil
 37. Cok guzel sayenizde calismami yaptim
  Tesekurler😃😃

  YanıtlaSil